กิจกรรมสหกรณ์ฯ

👉ศึกษาดูงาน สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชลบุรี จำกัด

👉ศึกษาดูงาน สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด

👉พิธีวางพานพุ่มถวายสักการะพระราชวรวงค์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทยในวันสหกรณ์แห่งชาติ ณ สหกรณ์การเกษตรวิเศษชัยชาญ

👉ภาพกรรมการชุดที่ 62 ประชุมดำเนินการ เดือน มกราคม2566

👉ภาพการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565

ประมวลภาพถ่าย การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 เมื่อวันเสาร์ที่ 24 ธันวาคม 2565 ณ หอประชุม “ร้อยตรีเผื่อน แม่นวล สาตมูล และบุตร” โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม

👉ปรับพื้นที่หน้าสหกรณ์ฯ ใช้เป็นที่จอดรถเพิ่มความสะดวกให้แก่สมาชิก

🥳วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอ่างทอง จำกัด ได้รับความอนุเคราะห์จากท่านจำนงค์ มะลิอ่อง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านอิฐ ที่ให้พนักงานนำรถเกรด มาทำการเกรดหินคลุกปรับพื้นที่บริเวณด้านหน้าสำนักงานสหกรณ์ฯ เพื่อเพิ่มความสะอาดและเรียบร้อย

🙏สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอ่างทอง จำกัด จึงขอขอบคุณท่านนายก อบต.บ้านอิฐ ท่านจำนงค์ มะลิอ่อง และทีมงานมา ณ. โอกาสนี้

👉บรรยากาศหน่วยเลือกตั้งการสรรหากรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอ่างทอง จำกัด แทนตำแหน่งที่ว่าง ปี2566

หน้า: 1 2 3

© สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอ่างทอง จำกัด

99 ถ.โพธิ์พระยา-ท่าเรือ ต.บ้านอิฐ อ.เมือง จ.อ่างทอง 14000 โทร : 035-611-023,035-614754 โทรสาร : 035-612-040

Web Site : http://atgtsc.com E-Mail : atsc-angthong@hotmail.com

Up ↑