2.กลุ่มที่สมาชิกสังกัด วิทยาลัย

(2) กลุ่มที่สมาชิกสังกัด วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง บํานาญวิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง มหาวิทยาลัยการกีฬา แห่งชาติ วิทยาเขตอ่างทอง บํานาญมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอ่างทอง โรงเรียนกีฬาจังหวัด อ่างทอง และศูนย์กีฬาและการท่องเที่ยวจังหวัดอ่างทอง

ผลการสรรหากรรมการบริหารกลุ่ม สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอ่างทอง สมาชิกสังกัด วิทยาลัย สรุปได้ดังนี้

กลุ่มที่-2

ประกาศ แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกลุ่มสมาชิก กลุ่มที่ 2


บรรยากาศการประชุม

กลุ่มที่สมาชิกสังกัด วิทยาลัย ในวันที่ 20 มีนาคม 2566 เวลา 09.30น. ณ.มหาวิทยาลัยการกีฬา แห่งชาติ วิทยาเขตอ่างทอง

© สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอ่างทอง จำกัด

99 ถ.โพธิ์พระยา-ท่าเรือ ต.บ้านอิฐ อ.เมือง จ.อ่างทอง 14000 โทร : 035-611-023,035-614754 โทรสาร : 035-612-040

Web Site : http://atgtsc.com E-Mail : atsc-angthong@hotmail.com

Up ↑