(3) กลุ่มที่สมาชิกสังกัด โรงเรียนเอกชนในอําเภอเมืองอ่างทอง

(3) กลุ่มที่สมาชิกสังกัด โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม โรงเรียนสตรีอ่างทอง โรงเรียนโยธินบูรณะ อ่างทอง โรงเรียนเอกชนในอําเภอเมืองอ่างทอง และสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอ่างทอง จํากัด

ผลการสรรหากรรมการบริหารกลุ่ม สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอ่างทอง โรงเรียนเอกชนเขต อ.เมืองอ่างทอง สรุปได้ดังนี้

กลุ่มที่-3

ประกาศ แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกลุ่มสมาชิก กลุ่มที่ 3


บรรยากาศการประชุม

กลุ่มสมาชิก โรงเรียนเอกชนเขต อ.เมืองอ่างทอง ในวันที่ 23 มีนาคม 2566 เวลา 13.00 น. ณ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม


© สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอ่างทอง จำกัด

99 ถ.โพธิ์พระยา-ท่าเรือ ต.บ้านอิฐ อ.เมือง จ.อ่างทอง 14000 โทร : 035-611-023,035-614754 โทรสาร : 035-612-040

Web Site : http://atgtsc.com E-Mail : atsc-angthong@hotmail.com

Up ↑