5.กลุ่มสมาชิกเขต อ.ไชโย

(5) กลุ่มที่สมาชิกสังกัด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง (อําเภอไชโย) โรงเรียนราชสถิตย์วิทยา และบํานาญอําเภอไชโย

ผลการสรรหากรรมการบริหารกลุ่ม สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอ่างทอง เขต อ.ไชโย สรุปได้ดังนี้

กลุ่มที่-5

ประกาศ แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกลุ่มสมาชิก กลุ่มที่ 5


บรรยากาศการประชุม

กลุ่มสมาชิก เขต อ.ไชโย ในวันที่ 9 มีนาคม 2566 เวลา 10.00น. ณ โรงเรียนอนุบาลวัดสระเกษ(หลวงพ่อโต๊ะอุปถัมภ์)


© สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอ่างทอง จำกัด

99 ถ.โพธิ์พระยา-ท่าเรือ ต.บ้านอิฐ อ.เมือง จ.อ่างทอง 14000 โทร : 035-611-023,035-614754 โทรสาร : 035-612-040

Web Site : http://atgtsc.com E-Mail : atsc-angthong@hotmail.com

Up ↑