ข่าวสาร สหกรณ์ฯ

👉 เปิดรับสมัครสมาชิก ช.พ.ค. และ สมาชิก ช.พ.ส. เป็นกรณีพิเศษ เนื่องในโอกาสครบรอบ 20 ปี ของสำนักงานคณะกรรมการ สกสค.

👉 ขั้นตอนการซื้อหุ้นเพิ่มของสมาชิก

👉 ปรับดอกเบี้ยเงินฝาก ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566

 👉สส.ชสอ. และ ครูไทย ชำระเบี้ยประกันภัยปี 66

 👉 รายละเอียดเบี้ยประกันชีวิตกลุ่มสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอ่างทอง ประจำปี 2566

👉 หยุดในช่วง เทศกาลขึ้นปีใหม่ 2566

 👉 ปิดบัญชี ในวันสิ้นปีบัญชีของสหกรณ์ฯ

 👉 สมัครหักชำระเงินงวดรายเดือน อัตโนมัติผ่าน Krungthai NEXT

 👉 ปฏิทินการยื่นกู้ ประจำเดือน ตุลาคม – ธันวาคม 2565

 👉 ปรับโครงสร้างหนี้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอ่างทอง

 👉 วงเงินกู้กับอายุการเป็นสมาชิก

 👉 วิธีคิดดอกเบี้ยเงินกู้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอ่างทอง จำกัด

 👉 ะบบตรวจสอบข้อมูลสมาชิก Online ผ่านแอปพลิเคชัน พร้อมให้ดาวน์โหลดแล้ว

 👉 แนวทางการแต่งกายในการปฏิบัติงาน ของจังหวัดอ่างทอง

 👉 ครูไทยชำระเบี้ยประกันภัยปี 65

 👉 รายละเอียดเบี้ยประกันชีวิตกลุ่มสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอ่างทอง ประจำปี 2565

 

 

 

© สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอ่างทอง จำกัด

99 ถ.โพธิ์พระยา-ท่าเรือ ต.บ้านอิฐ อ.เมือง จ.อ่างทอง 14000 โทร : 035-611-023,035-614754 โทรสาร : 035-612-040

Web Site : http://atgtsc.com E-Mail : atsc-angthong@hotmail.com

Up ↑