กิจกรรมสหกรณ์ฯ

👉 อบรมสัมนาพัฒนาบุคลากรและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอ่างทอง จำกัด ณ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม และศึกษาดูงาน ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบุรี จำกัด

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอ่างทอง จำกัด ต้องขอขอบพระคุณ
นายขจรยศ วัลไพจิตร วิทยากรผู้ให้ความรู้ จากสำนักงานสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง
นายเทิม มิตรจิต ประธานกรรมการ และคณะกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบุรี จำกัด
นางรัชนี ฉัตรวชิระวงษ์ ผู้จัดการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบุรี จำกัด

ในโครงการอบรมสัมนาพัฒนาบุคลากรและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอ่างทอง จำกัด ณ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม และศึกษาดูงานแลกเปลี่ยน เรียนรู้กระบวนการทำงานของสหกรณ์ฯ ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบุรี จำกัด

👉 ศึกษาธิการภาค ๑ พร้อมคณะ ที่ได้ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่จังหวัดอ่างทอง

นายบรรจบ เฉลยมรรค ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ กรรมการและเลขานุการ พร้อมด้วยผู้จัดการสหกรณ์ฯ ให้การต้อนรับ นายศัจธร วัฒนะมงคล ศึกษาธิการภาค ๑ พร้อมคณะ ที่ได้ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่จังหวัดอ่างทอง พร้อมแลกเปลี่ยน เรียนรู้กระบวนการทำงานของสหกรณ์ฯ รับทราบปัญหา อุปสรรค ในการดำเนินงานตามนโยบายการแก้ไขปัญหาหนี้สินตามนโยบายของรัฐบาล ในวันที่27 กันยายน 2565 ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอ่างทอง จำกัด

👉 แสดงความยินดีกับ นายเอกชัย จันทา

นายบรรจบ เฉลยมรรค ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอ่างทอง จำกัด พร้อมด้วย ผู้จัดการและเจ้าหน้าที่ มอบดอกไม้แสดงความยินดีกับ นายเอกชัย จันทา เข้ารับตำแหน่งรองศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง

👉 รับมอบเงินใช้เป็นทุนสาธารณประโยชน์

ตัวแทนประกันชีวิต จากบริษัทกรุงเทพประกันชีวิตเข้าพบนายบรรจบ เฉลยมรรค ประธานกรรมการสหกรณ์ฯ มอบเงินค่าตอบแทนการประกันชีวิตกลุ่ม เพื่อจัดสรรใช้เป็นทุนสาธารณประโยชน์ให้แก่สมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอ่างทอง จำกัด

👉 ประชุมใหญ่วิสามัญ แก้ไขข้อบังคับสหกรณ์ฯทั้งฉบับ ปี 2565

ผ่านได้ด้วยดีโดยการนำของท่านประธาน นายบรรจบ เฉลยมรรค ในการประชุมใหญ่วิสามัญ ปี 2565 ณ หอประชุมสังเวียนพัฒนมงคล รร.สตรีอ่างทอง เมื่อวันเสาร์ที่ 25 มิถุนายน 2565

👉 ประชุมร่างข้อบังคับสหกรณ์ฯทั้งฉบับ ปี 2565

เมื่อวันเสาร์ ที่ 21 พฤษภาคม️ 2565 ประธานนายบรรจบ เฉลยมรรค และคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่61 พร้อมด้วย ผู้แทนสหกรณ์จังหวัด / ผู้ทรงคุณวุฒิ / นายนพปฎล บุญพงษ์ ผู้จัดการ /รองผู้จัดการ /หัวหน้าฝ่ายเจ้าหน้าที่สหกรณ์ เข้าประชุมร่างข้อบังคับสหกรณ์ฯทั้งฉบับ ปี 2565 ณ ห้องประชุมโรงเรียนโพธิ์ทอง”จินดามณี”

👉ประเพณีสงกรานต์ ปี65 รดน้ำขอพรประธานกรรมการและผู้ใหญ่ในสหกรณ์

👉ประชุมเพื่อแก้ไขร่างข้อบังคับสหกรณ์ฯทั้งฉบับ ปี 2565

ประธานนายบรรจบ เฉลยมรรค นำทีมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่61 พร้อมด้วย ผู้แทนสหกรณ์จังหวัด นายนพปฎล บุญพงษ์ ผู้จัดการ รองผู้จัดการ หัวหน้าฝ่ายและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ เข้าประชุมเพื่อแก้ไขร่างข้อบังคับสหกรณ์ฯทั้งฉบับ ปี 2565

👉อบรมโปรแกรมในระบบงานประกัน

ผู้จัดการ นพปฎล บุญพงษ์ รองผู้จัดการ หัวหน้าฝ่ายทุกฝ่าย จนท.ธุรการ จนท.สินเชื่อ และจนท.คอมพิวเตอร์ เข้าอบรม โดยได้รับความรู้และแนวทางปฏิบัติ จากคุณสามารถ พูลท้วม บริษัท พูลทรัพย์ โคออพเพอเรชั่น จำกัด เป็นผู้ถ่ายทอด และให้คำแนะนำโปรแกรมในระบบงานประกัน.

👉เดินทางไปขอพร และสวัสดีปีใหม่ 2565

เมื่อวันที่13-14มกราคม2565 นายบรรจบ เฉลยมรรค ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอ่างทอง จำกัด พร้อมด้วย ผู้จัดการและเจ้าหน้าที่ ได้เดินทางไปขอพร และสวัสดีปีใหม่ 2565 แก่นายประธาน ทวีผล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง นายมงคล รุ่งสว่าง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง นายทินกร ตรีเวช สหกรณ์จังหวัดอ่างทอง และนางสาวนิตยา จั่นนพรัตน์ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อ่างทอง

หน้า: 1 2 3 4

© สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอ่างทอง จำกัด

99 ถ.โพธิ์พระยา-ท่าเรือ ต.บ้านอิฐ อ.เมือง จ.อ่างทอง 14000 โทร : 035-611-023,035-614754 โทรสาร : 035-612-040

Web Site : http://atgtsc.com E-Mail : atsc-angthong@hotmail.com

Up ↑