ประกาศ สอบราคาโครงการก่อสร้างที่จอดรถยนต์

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอ่างทอง จำกัด

สหกรณ์ฯ ขอแก้ไขประกาศ เรื่อง สอบราคาโครงการก่อสร้างที่จอดรถยนต์ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอ่างทอง จำกัด เปลี่ยนวันเปิดซองใบเสนอราคา จากวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 เป็นวันที่ 1 มีนาคม 2567 เวลาและสถานที่ คงเดิม

© สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอ่างทอง จำกัด

99 ถ.โพธิ์พระยา-ท่าเรือ ต.บ้านอิฐ อ.เมือง จ.อ่างทอง 14000 โทร : 035-611-023,035-614754 โทรสาร : 035-612-040

Web Site : http://atgtsc.com E-Mail : atsc-angthong@hotmail.com

Up ↑